میکس

کاشی مینیاتوری

کاشی مینیاتوری کد CG URC2

کاشی مینیاتوری کد CG URC2 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : سفید، آبی ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات MIX URC2 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 […]

کاشی مینیاتوری کد CG URC2 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد ROYA

کاشی مینیاتوری کد ROYA

کاشی مینیاتوری کد ROYA توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : طلایی و قرمز ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات ROYA – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد ROYA بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد SAYE

کاشی مینیاتوری کد SAYE

کاشی مینیاتوری کد SAYE توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : مشکی،کرم و خاکستری ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات SAYE – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد SAYE بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد FORUZAN

کاشی مینیاتوری کد FORUZAN

کاشی مینیاتوری کد FORUZAN توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : سفید،آبی و مشکی ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات FORUZAN – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد FORUZAN بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد URC55

کاشی مینیاتوری کد URC5

کاشی مینیاتوری کد URC5 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : مشکی و خاکستری ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات URC5 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد URC5 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد URC17

کاشی مینیاتوری کد URC17

کاشی مینیاتوری کد URC17 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : سفید،آبی و مشکی ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات URC17 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد URC17 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد URC6

کاشی مینیاتوری کد URC6

کاشی مینیاتوری کد URC6 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : نقره ای،مشکی و خاکستری ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات URC6 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5

کاشی مینیاتوری کد URC6 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد URC22

کاشی مینیاتوری کد URC22

کاشی مینیاتوری کد URC22 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : سفید و کرم ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات URC22 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد URC22 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد URC71

کاشی مینیاتوری کد URC71

کاشی مینیاتوری کد URC71 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : سفید و آبی ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات URC71 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد URC71 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد URC55

کاشی مینیاتوری کد URC55

کاشی مینیاتوری کد URC55 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : قهوه ای، مشکی و زرد ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات URC55 – کاشی استخری میکس

کاشی مینیاتوری کد URC55 بیشتر بخوانید »