تک رنگ

کاشی مینیاتوری کد BLU2

کاشی مینیاتوری کد BLU2

کاشی مینیاتوری کد BLU2 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : آبی کبریتی ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات BLU2 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 – کاشی

کاشی مینیاتوری کد BLU2 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد BON 1

کاشی مینیاتوری کد BON 1

کاشی مینیاتوری کد BON 1 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : هلویی روشن ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات BON 1 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5

کاشی مینیاتوری کد BON 1 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد BON 5

کاشی مینیاتوری کد BON 5

کاشی مینیاتوری کد BON 5 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : هلویی ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات BON 5 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 –

کاشی مینیاتوری کد BON 5 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد BLU7

کاشی مینیاتوری کد BLU7

کاشی مینیاتوری کد BLU7 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : آبی روشن ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات BLU7 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5 – کاشی

کاشی مینیاتوری کد BLU7 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد BRN1

کاشی مینیاتوری کد BRN1

کاشی مینیاتوری کد BRN 1 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : نارنجی کرم ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات BRN 1 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5

کاشی مینیاتوری کد BRN1 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد GRY 3

کاشی مینیاتوری کد GRY 3

کاشی مینیاتوری کد GRY 3 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : نقره ای ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات GRY 3 – کاشی استخری میکس 2.5*2.5

کاشی مینیاتوری کد GRY 3 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد TEL 5

کاشی مینیاتوری کد TEL 5

کاشی مینیاتوری کد TEL 5 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : فیروزه ای کدر ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات TEL 5 – کاشی استخری میکس

کاشی مینیاتوری کد TEL 5 بیشتر بخوانید »

کاشی مینیاتوری کد BRN 4

کاشی مینیاتوری کد BRN 4

کاشی مینیاتوری کد BRN 4 توليد کنندهکاشی گهرفام رنگ : قهوه ای سوخته ابعاد کاشی سرامیک : 2.5×2.5 نوع لعاب : نیمه براق, براق نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار محل مصرف : استخر نوع سطح کار : صاف WhatsApp Telegram Email Pinterest توضیحات محصول مشخصات فنی کاتالوگ محصولات BRN 4 – کاشی استخری میکس

کاشی مینیاتوری کد BRN 4 بیشتر بخوانید »