اخبار

جلسه هم اندیشی نماینده برتر کاشی گهرفام و مدیرعامل گهرفام

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل کاشی گهرفام و نماینده برتر این شرکت تشکیل شد ، مهندس منصوری ضمن عرض تقدیر از آقایان طباطبایی در مورد عرضه محصولات جدید این شرکت که برای اولین بار درایران تولید شده به تبادل نظر پرداختند .